بخاری و آتشدان

گاهی علاقه مندیم که در کنار خانواده، دوستان و آشنایان علاقه به دور همی و نشستن در شب،  تعریف خاطره و یا صحبت از زندگی و کارهایی که دوست داریم انجام بدیم و روشن کردن آتش می تواند هم زیبا باشد و هم با گرمای آن محفلمان شاد و خوبتر بشود که وجود یک آتشدان و آتشکده می تواند باعث کثیف نشدن تراس و حیاط و از طرفی ویژگی متحرک بودن باعث جابجایی راحت و همینطور پختن کباب و غذا بر روی آن و یا گذاشتن کتری و دم کردن چای و نوشیدن در کنار همراهان خاطرات خوبی را به جای بگذارد. آتشدان می تواند وسیله خوبی برای استفاده در سفر باشد و به همراه خود داشته باشید و در طبیعت از آن بدون صدمه و آسیب به طبیعت و خطر آتش سوزی، استفاده نماییم.