مبل تخت شو مدل تیتان

مبل تختخواب شو تیتان

تولید و پخش مبلمان تختخواب‌شو در سراسر کشور مشخصات: دو نفره فنس کشی با بهره‌گیری از مفتول‌های ۳ و ۴

مبل تخت شو مدل گرند

مبل تختخواب شو گرند

تولید و پخش مبلمان تختخواب‌شو در سراسر کشور مشخصات: دو نفره فنس کشی با بهره‌گیری از مفتول‌های ۳ و ۴

کاناپه تختخواب شو عسل

مبل تختخواب شو عسل

تولید و پخش مبلمان تختخواب‌شو در سراسر کشور مشخصات: کاناپه فنس کشی با بهره‌گیری از مفتول‌های ۳ و ۴ میلی‌متری

مبل تختخواب شو باران

مبل تختخواب شو باران

تولید و پخش مبلمان تختخواب‌شو در سراسر کشور مشخصات: تک نفره فنس کشی با بهره‌گیری از مفتول‌های ۳ و ۴