محصولات باغی ویلامبل

مبلمان باغی

آیا رنگ کوره ای زنگ هم می زند؟

مبحثی راجع به رنگ؛ از انجا که محصولات #ویلامبل اعم از میزوصندلی فلزی و آلومینیم، تاب باغی، باربیکیو و… تماما رنگ کوره ای استاتیک می شوند

Read More »